Treball

Convocatòria per a la contractació urgent d'un/a treballador/a social

i d'un/a dinamitzador/a comunitari/ària a jornada completa (categoria A2). Requisits treballador/a social: Estar en possessió del grau de diplomatura en Treball Social o equivalent. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. Carnet de conduir tipus B. Acreditar el nivell C de català (certificat). Requisits dinamitzador/a comunitari/ària: Grau o diplomatura d'Educació Social o altres titulacions del mateix nivell o superiors relacionades amb l'àmbit social i comunitari (Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Treball Social...). Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. Carnet de conduir tipus B. Acreditar el nivell C de català. Presentació de sol·licituds: pàgina web del Consorci fins 5-12-22.

Publicat: 16/11

Contacte amb l'anunciant