Publicar un anunci és molt fàcil!

Només heu de posar un títol, el text i classificar-lo en una categoria.
Opcionalment també podeu afegir una imatge.
El preu de l'anunci el determina el nombre de paraules que té. El preu per paraula és de 0,60€ amb un preu mínim d'anunci de 6,05€ IVA inclòs.

Actualment: 0 paraules.

Dades de pagament

Si ets subscriptor, tens la publicació gratuïta de 2 anuncis anuals.
El correu electrònic serà on arribaran els contactes de l'anunci.

Preu
0,00€
El preu definitiu de l'anunci es calcularà en el proper pas.