Treball

Ajuntament de Vic. Selecció oficial conductor/a

de la plantilla de personal laboral fix. La informació de la convocatòria està penjada a la seu electrònica de l'Ajuntament de Vic, seuelectronica.vic.cat. Les instàncies per participar en aquest procés selectiu les podeu presentar a la mateixa seu electrònica, seuelectronica.vic.cat, des del 13-05-2023 i fins al 01-06-2023, inclòs. Informació: Departament de Recursos Humans. Tel. 93 886 21 00 rrhh@vic.cat.

Publicat: 18/05

Contacte amb l'anunciant