Ajuntament de Vic. Procés de selecció : 4 places d' educador/a social.

La informació de la convocatòria està penjada a la Seu Electrònica de l' Ajuntament de Vic seuelectronica.vic.cat- Les instàncies per participar en aquest procés selectiu les podeu presentar a la mateixa Seu Electrònica seuelectonica.vic.cat fins el 14-04-2021, inclòs. Informació: Departament de Recursos Humans Tel. 93 886 21 00 / rrhh@vic.cat

Publicat: 06/04

Ajuntament de Vic. Procés de selecció : 6 places de treballador/a social.

La informació de la convocatòria està penjada a la Seu Electrònica de l' Ajuntament de Vic seuelectonica.vic.cat. Les instàncies per participar en aquest procés selecctiu les podeu presentar a la mateixa Seu Electrònica seuelectronica.vic.cat fins al 14-04-2021 inclòs. Informació: Departament de Recursos Humans Tel. 93 886 21 00 / rrhh@vic.cat

Publicat: 06/04

Detectius Privats

Pagès i Gassó. Investigacions familiars, laborals i mercantils. control de menors. Tel. 93 883 28 33.

Publicat: 06/04