11/02

Javi, 72 anys,

bona posició. Passiu. Desitja noi actiu, màxim 45 anys. Atlètic, morè. Discreció. Tel. 682 46 25 79.

Contacte amb l'anunciant