L' Hospital Comarcal del Ripollès convoca plaça de director/a assistencial

Es requereix: Títol de llicenciat/ada o Grau en Medicina. Formació acreditada en gestió. Es valorarà: Facultatiu/iva especialista (qualsevol especialitat o expertesa). Experiència en gestió i/o comandaments d'equips. Experiència en el sector sanitari. S'ofereix: Comandar l'Àrea Assistencial de la institució amb possibilitat de promoció interna. Formar part de l'equip directiu. Formació pel càrrec, en cas de ser necessària. Retribució a convenir segons les captacions i característiques del candidat elegit. Salari amb una part fixa i una variable, segons objectius. Contracte laboral indefinit. Interessats/ades adreceu el Currículum vitae complet, amb fotografia recent i carta de presentació manuscrita abans del dia 20 d'octubre de 20231 a la adreça electrònica: uch@uch.cat indicant a l'assumpte DACampdevànol.

Publicat: 08/10

Aquest anunci està caducat