Treball

Etalentum Selecció, empresa de selecció líder

en nombre d'oficines a Espanya, requereix incorporar per creixement de l'oficina de Vic un/a consultor/a de selecció de personal.

Publicat: 22/06

Contacte amb l'anunciant