Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixements. Selecciona: Tècnic/a

de l'ecosistema KIBS. Busquem professionals dinàmics, innovadors i resolutius, que sàpiguen treballar en equip i que disposin de coneixements del sector dels serveis empresarials intensius en coneixement (Consultoria, tecnologia, enginyeria, màrqueting...) Es requereix: com a mínim, titulació universitària. condicions laborals: contracte temporal d' una durada de 12 mesos, prorrogable fins a un màxim de 3 anys, amb una jornada de treball de 37.5 hores setmanals. Per a més informació i per presentar candidatures, consulteu bases de web creaccio.cat/creaccio/treballa-amb-nosaltres/. El termini serà de 15 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al BOPB

Publicat: 14/10

Contacte amb l'anunciant