07/02

Creacció . Agència d' Emprenedoria, innovació i Coneixement selecciona :

Tècnic/a d' emprenedoria. Busquem professionals dinàmics, innovadors i resolutius, que sàpiguen treballar en equip i que puguin aportar valor als projectes emprenedors. Es requereix: Titulació universitària en Economia, ADE, Enginyeria o similar. Condicions laborals: contracte temporal d' una durada de 12 mesos, prorrogable fins a un màxim de 3 anys, amb una jornada de treball de 37.5 hores setmanals. Per a més informació i per presentar candidatures, consulteu bases al web creaccio.cat/creaccio/treball-amb-nosaltres/ El termini serà de 10 dies naturals a comptar a partir de l' endemà de la publicació de l' anunci al BOPB

Contacte amb l'anunciant