Consorci Benestar Social del Ripollès

Convocatòria per un/a treballadora social. Requisits: Estar en possessió del grau o diplomatura en Treball Social o equivalent. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. Carnet de conduir tipus B. Acreditar nivell C català. Les bases de la selecció o la instància les podeu trobar a www.cbsripolles.cat Presentació de sol.licituds: presencialment al Consorci de Benestar Social del Ripollès, c. Progrés, 22, de Ripoll, o per correu electrònic a l' adreça cbripolles@ripolles.cat fins al dia 3 de desebmbre de 2021 a les 14h.

Publicat: 18/11

Aquest anunci està caducat