31/01

Colomer-Rifa necessita: un enginyer per a disseny i redacció de projectes

de protecció contra incendis i la posterior direcció d' obres. Es valorarà que aquesta persona tingui experiència prèvia en el disseny d' instal·lacions contra incendis així com coneixements amplis de tota normativa aplicable en aquest camp. Es tracta d' una posició amb possibilitats de promoció dins l' empresa, estable i de llarga durada. - Jornada completa amb franja d' entrada i sortida flexible (divendres només es treballa fins les 14). La remuneració s' establirà d'acord amb l' experiència, formació i capacitats de la persona aplicant. -Contracte de durada temporal inicialment però amb altes possibilitats de convertir-se en indefinit Colomer -Rifa necessita enginyer especialista en el disseny i redacció de projectes de tota classe d' instal·lacions ( electricitat , clima, etc. ). -Aquesta persona també haurà de portar la posterior direcció d'obres de les instal·lacions. Es valorarà que tingui experiència prèvia. -Es tracta d' una posició amb possibilitats de promoció dins l' empresa, estable i de llarga durada .Jornada completa amb franja d' entrada i sortida flexible ( divendres només es treballa fins a les 14). La remuneració s' establirà d' acord amb l' experiència, formació i capacitats de la persona aplicant. -Contracte de durada temporal inicialment però amb altes possibilitats de convertir-se en indefinit. Envieu CV a : acolomer@colomer-rifa.cat Web: www.colomer_rifa.cat/ Instagram:@ colomer_rifa

Contacte amb l'anunciant