Ajuntament de Vic. Procés de selecció de 2 places

d¡investigador/a d' innovació social digital. La informació de la convocatòria està penjada a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vic. seuelectronica.vic.cat. Les instàncies per participar en aquest procés selectiu les podeu presentar a la mateixa fins al 24-01-2022. Informació: Departament de Recursos Humans. Tel. 93 886 21 00 / rrhh@vic.cat

Publicat: 11/01

Contacte amb l'anunciant