07/02

Ajuntament de Torelló. Convocatòria d' una plaça d' Enginyer/a

en règim de personal funcionari interí. Les bases específiques han estat publicades al Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 27 de gener de 2020 i també estan disponibles a la pàgina web <http://www.ajtorello.cat>, on trobareu tota l' informació. Termini de presentació de sol.licituds del 31 de gener al 19 de febrer de 2020 (ambdós inclosos). Ajuntament de Torelló C. Ges d' Avall, 5 - Tel. 93 859 10 50

Contacte amb l'anunciant