05/09

Mariona. Catalana,

madureta, atractiva. Particular. Lloc cèntric. Sortides també. Tel 648 61 68 15.

Contacte amb l'anunciant