Es ven solar per edificar

de 310m2 a Santa Eugènia de Berga. Es poden edificar dues cases amb jardí o bloc de pisos. S'accepta permuta. Tel. 665 79 22 31.

Publicat: 17/11

Aquest anunci està caducat