27/06

Dona de 58 anys

de Vic coneixeria home per a relació estable. Tel. 629 64 12 42.

Contacte amb l'anunciant